Två träd formade som huvuden med fåglar som flyger mellan

Prestationsutveckling genom Metakommunikation

Metakommunikation – Kommunikation om kommunikation 
Där allt beteende och all upplevelse definieras som kommunikation.

Utbildningen är ett omfattande studie och träningsprogram i kommunikation, i och mellan människor som gynnar framgångsrik utveckling och förändring. En väl fungerande kommunikation ökar motivationen, arbetsglädjen och prestationsförmågan – för dig själv som din omgivning. Under utbildningen möter du aktiva och ledare inom idrott, chefer och personal i näringslivet, lärare och rektorer, musiker, sångare och skådespelare. Med andra ord, människor som vill och behöver förstå vad kommunikation består av och vad den gör med dem!

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en kompetens i Metakommunikation

Kompetensen leder till:

  • att du utvecklar din kommunikation med dig själv och andra
  • att du kan identifiera och beskriva vad kommunikation och förändringsarbete består av
  • att du kan göra förändringsarbete
  • att du kan utvärdera och kvalitetssäkra kommunikations- och förändringsprocesser

Kompetensen är tvärgående och gemensam vilket innebär att den är gemensam för alla områden och sammanhang som till exempel ledarskap, pedagogik, personlig utveckling, coaching och organisationsutveckling. Den är också gemensam för alla systemnivåer; individ, grupp, organisation och samhälle.

Det pedagogiska upplägget är format för att stimulera hela människan. I utbildningen varvas olika pedagogiska aktivitetsramar som bland annat föreläsningar, övningar, reflektioner, metaforer, filtrering, erfarenhetsutbyte.

Utbildningsprogrammet är indelat i tre nivåer

Grund (basic)

Grundnivån består av fem utbildningssteg. Steg 1, 2 och 3 är på vardera tre dagar. Steg 4 och 5 är på vardera fyra dagar. Du får en överblick av materialet, träna på och lära dig de grunder som metakommunikation består av. Genomförd utbildning leder till certifiering på grundnivå.

Fortsättning (intermediate)

Fortsättningsnivån består av fyra utbildningssteg. Du får fördjupning och integrering av dina färdigheter från grundnivån samt mycket uppmärksamhet på filtrering, pedagogik och att leda förändrings-/utvecklingsprocesser. Genomförd utbildning leder till certifiering på fortsättningsnivå.

Avancerad (advanced)

Avancerad nivå består av tre till fem valfria utbildningssteg. Här får du ytterligare fördjupning och integrering av kompetensen. Självutvärdering är en viktig process. Du väljer själv utbildningssteg och ordningsföljd. Genomförd utbildning leder till certifiering på avancerad nivå. Det innebär en kompetens i metakommunikation.

 

Fler utbildningar

PRESTATIONSUTVECKLING GENOM META-KOMMUNIKATION

LEDARSKAPSUTVECKLING MED ECR360

LÄS MER

METAPERSPEKTIV

LÄS MER

Priser

Grund (steg 1–5):39 100 kr
Steg 1–3: 6 900 kr/steg
Steg 4–5: 9 200 kr/steg

Fortsättning (steg 6–9): 36 800 kr
Steg 6 Filtrering: 9 200 kr
Steg 7 Pedagogik/strategier: 9 200 kr
Steg 8 Att leda förändrings-/ utvecklingsprocesser Blidö: 9 200 kr /
Sthlm: 9 200 kr
Steg 9 Metaperspektiv: 9 200 kr

Litteratur, lunch och fika ingår i priset.
Möjlighet till delbetalning.
Moms tillkommer.

Datum för kursstarter

LÄS MER

Högerpil vit