Psychologist having session with her patient in office

Coaching & Föreläsning

Vi coachar/vägleder på alla systemnivåer, individ, grupp och organisation. Vi håller även föreläsningar om hur man bygger bra prestationsmiljöer med effektiv kommunikation

 

Individuell Coaching/vägledning

Individuell coaching ger dig möjlighet att bli medveten om vad du älskar, vad du drömmer om och vad du är bra på. Du blir medveten och om vad som ger dig energi och vad som tar din energi. Nästa steg är att agera. Det är först när du gör något som det kan bli en verklig förändring. Du får tillgång till enkla och kraftfulla verktyg för att nå den utveckling/förändring du önskar.

 

Målen kan handla om att;

  • Öka tron och tilliten till dig själv
  • Utveckla nya strategier till lösningar
  • Öka självkänsla och självförtroende
  • Bli tydligare i din kommunikation med dig själv och andra
  • Hantera stress och konflikter
  • Hitta en ambitionsnivå som utmanar dig men inte bränner ut dig

Vi skräddarsyr även föreläsningar i Metakommunikation.

”Ett gott förtroende skapar förutsättningar för optimala prestationer”

Samarbetet med Charlotte har hjälpt mig hitta verktyg i det mentala som fått mig att prestera det bästa jag kan när jag verkligen behöver det. Det har gett mig bättre resultat inom min sport, men jag känner att dessa verktyg även har hjälpt mig att bli bättre på ett personligt plan.

Fredrik Lindgren

Speedway

För mer information kontakta:

charlotte@huvudleden.se

0708-24 48 22