Prestationsutveckling genom Metakommunikation

 

Metakommunikation 

(Kommunikation om kommunikation) Där allt beteende och all upplevelse definieras som kommunikation. 

 

Utbildningen 

Utbildningen ger dig en kompetens i metakommunikation. 

Kompetensen leder till: 

– att du utvecklar din kommunikation med dig själv och andra 

– att du kan identifiera och beskriva vad kommunikation och förändringsarbete består av 

– att du kan göra förändringsarbete 

– att du kan utvärdera och kvalitetssäkra kommunikations

– och förändringsprocesser

 

Kompetensen är tvärgående och gemensam 

Det innebär att den är gemensam för alla områden och sammanhang. Ex. ledarskap, pedagogik, personlig utveckling, coaching, organisationsutveckling. Den är också gemensam för alla systemnivåer; individ, grupp, organisation och samhälle. 

 

En utbildning för hela människan 

Det pedagogiska upplägget är format för att stimulera hela människan. I utbildningen varvas olika pedagogiska aktivitetsramar som bla föreläsningar, övningar, reflektioner, metaforer, filtrering, erfarenhetsutbyte. 

 

På vår utbildning möter du… 

Aktiva och ledare inom idrott, chefer och personal i näringslivet, lärare och rektorer, musiker, sångare och skådespelare. Med andra ord, människor som vill och behöver förstå vad kommunikation består av och vad den gör med dem! Läran om kommunikation.

 

Utbildningsprogrammet är indelat i tre nivåer

Grund (basic)

Grundnivån består av fem utbildningssteg. Steg 1, 2 och 3 är på vardera tre dagar. Steg 4 och 5 är på vardera fyra dagar. Du får en överblick av materialet, träna på och lära dig de grunder som metakommunikation består av. Genomförd utbildning leder till certifiering på grundnivå.

 

Fortsättning (intermediate)

Fortsättningsnivån består av fyra utbildningssteg. Du får fördjupning och integrering av dina färdigheter från grundnivån samt mycket uppmärksamhet på filtrering, pedagogik och att leda förändrings-/utvecklingsprocesser. Genomförd utbildning leder till certifiering på fortsättningsnivå.

 

Avancerad (advanced)

Avancerad nivå består av tre till fem valfria utbildningssteg. Här får du ytterligare fördjupning och integrering av kompetensen. Självutvärdering är en viktig process. Du väljer själv utbildningssteg och ordningsföljd. Genomförd utbildning leder till certifiering på avancerad nivå. Det innebär en kompetens i metakommunikation.

 

Kurslitteraturen består bl a av ”Leda med förtroende” och…

”Metakommunikation – kommunikation på hjärnans villkor”.

 

Priser 

Grund (steg 1–5) 39 100 kr 

Steg 1–3, 6 900 kr/steg 

Steg 4–5, 9 200 kr/steg 

 

Fortsättning (steg 6–9) 36 800 kr

Steg 6 Filtrering 9 200 kr 

Steg 7 Pedagogik/strategier 9 200 kr 

Steg 8 Att leda förändrings-/ utvecklingsprocesser

Blidö : 9 200 kr. Sthlm: 9 200 kr 

Steg 9 Metaperspektiv 9 200 kr 

 

Litteratur, lunch och fika ingår i priset. Möjlighet till delbetalning. Moms tillkommer